opinie

Przyjdź, dowiedz się więcej o Węgrzech - Uniwersytet Otwarty UW

WĘGIERSKA POLITYKA W PRZEDDZIEŃ WYBORÓW PARLAMENTARNYCH, to tytuł zajęć, jakie będę miał przyjemność prowadzić w ramach Uniwersytetu Otwartego UW.

Więcej informacji: https://www.uo.uw.edu.pl/kurs/3534

W trakcie kolejnych spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Moduł I - Współczesna tożsamość węgierska

 1. Rola węgierskich mitów narodowych we współczesnej polityce.
 2. Tendencje radykalizmu politycznego na Węgrzech.
 3. Polityka etniczna Węgier (wobec mniejszości narodowych oraz diaspory), a także kryzys migracyjny na Węgrzech.

Moduł II – Zasady ustrojowe i system polityczny

 1. Ustawa Zasadnicza Węgier – wprowadzenie.
 2. System polityczny współczesnych Węgier.

Moduł III – Parlamentaryzm na Węgrzech

 1. Ewolucja systemu politycznego i partyjnego na Węgrzech 1985-2016.
 2. Kto zasiada w węgierskim parlamencie? Najważniejsi aktorzy systemu partyjnego.

Moduł IV – Współczesna polityka węgierska (po 2010 roku)

 1. Węgry po wyborach 2010 roku, „reżim Orbána”, demokracja nieliberalna, odnowa moralna, przebudowa sceny partyjnej, upadek opozycji.
 2. „Interes narodowy”, między pragmatyzmem a lojalnością – polityka zagraniczna Węgier.
 3. Rynek medialny i jego rola we współczesnej węgierskiej polityce.
 4. "Narodowe konsultacje" jako pozawyborcza forma kontaktu z wyborcami.

Poszczególne elementy programu mogą zostać rozbudowane bądź zmodyfikowane, jeśli Słuchacze wyrażą taką wolę i będzie to odpowiedzią na ich zainteresowania.

Rejestracja rusza 6 grudnia o godzinie 10:00. 

Serdecznie zapraszam!