z przymrużeniem oka

"Usiądź bliżej" podpowiada MSW

Od dzisiaj na Węgrzech ponad 115 tysięcy uczniów zdaje swój egzamin dojrzałości. Sesja na Węgrzech długa, bo zakończy się dopiero 26 czerwca.

Dlaczego? Bo egzaminy składają się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Egzaminy pisemne odbywają się w dniach 4-26 maja Zaś egzaminy ustne na poziomie rozszerzonym: 4-11 czerwca, a podstawowym: 15-26 czerwca.
To jeszcze trochę statystyki: 3327 komisji maturalnych, łącznie 425 700 zlożonych egzaminów - 42 400 na poziomie rozszeroznym i 383 300 na poziomie podstawowym.

Furrorę w internecie robi sms, jaki dwa lata temu został wysłany na telefony komórkowe Węgrów. A było to tak... Ministerstwo Spraw Węwnętrznych komunikuje się często-gęsto ze swoimi obywatelami przy pomocy smsów. Dwa lata temu MSZ wysło smsa o treści: nie oddawaj pustej kartki. Jeśli czegoś nie wiesz, usiądź bliżej kolegi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

Cudowne prawda?