sondaże

Ciekawe pytania Nézőpont o kryzys migracyjny

Badanie pod tytułem "narodowa jedność za rządem w sprawie kryzysu migracyjnego" opublikował ośrodek badawczy Nézőpont Intézet.

Co ważne i ciekawe  pytania nie były oczywiste poza pierwszymi trzema, według których (grafika powyżej):

- 87% Węgrów sprzeciwia się nielegalnym migrantom;

- 55% popiera zamknięcie granic (rzecz o płocie na granicy z Serbią);

- 28% popiera unijne kwoty migrantów - odwracając wynik - 72% jest przeciw

 

09 29 nezopont 02

Grupie 87% ankietowanych, którzy wyrazili sprzeciw wobec nielegalnym migrantom, zadano pytanie o to dlaczego nie zgadzają się na przyjęcie nielegalnych migrantów

Wyniki kształtowały się następująco:

- 32% z powodów ekonomicznych;

- 29% z powodu zagrożenia terrorystycznego ze strony migrantów;

- 16% z powodu różnic kulturowych i religijnych;

- 14% z powodu zagrożenia zdrowotnego;

- 4% z innych powodów;

- 5% nie chciało bądź nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

 

09 29 nezopont 03

Respondentom zadano także pytanie o to kim są migranci docierający na Węgry - uchodźcami czy imigrantami ekonomicznymi

Odpowiedzi były następujące:

- 33% Węgrów uznało, że są to raczej migranci ekonomiczni, jednak w grupie tej mogą być uchodźcy uciekający przed wojną;

- 26% udzielających odpowiedzi na to pytanie uznało, że są to raczej uciekający przed wojną, jednak w grupie tej mogą być imigranci ekonomiczni;

- 18% ankietowanych uznało, że są to przede wszystkim imigranci ekonomiczni;

- 11% odpowiedziało, że są to przede wszystkim osoby uciekające przed wojną;

- 10% respondentów nie umiało bądź nie chciało udzielić odpowiedzi.

 

09 29 nezopont 04

Ostatnie, moim zdaniem najciekawsze pytanie zadane przez ośrodek Nézőpont dotyczyło tego kto ponosi odpowiedzialność za powstały kryzys migracyjny

Odpowiedzi były następujące:

- 24% ankietowanych odpowiedzialnością obarcza Stany Zjednoczone;

- 19% Unię Europejską i przywódców państw Zachodnich;

- 17% sytuację wojenną na Bliskim Wschodzie;

- 15% Państwo Islamskie;

- co dwudziesty ankietowany uważa, że to wina węgierskiego rządu;

- inne podmioty wkazuje 2% ankietowanych,

- a 18% nie umiało bądź nie chciało udzielić odpowiedzi.

 

Sondaż jednoznacznie wskazuje na wsparcie polityki migracyjnej rządu - nie pierwszy raz z resztą. Ankietowani przyjmują retorykę proponowaną przez rząd - w związku z chociażby uznaniem, że zdecydowana większość migrantów to migranci ekonomiczni (całkowity wynik to 51%:37%). Państwo węgierskie za powstały kryzys odpowiedzialnością nie obarcza Stanów Zjednoczonych,a raczej nieudolność Unii Europejskiej. Ciekawym wynikiem jest także fakt, że 65% Węgrów zgodziłoby się na przyjęcie migrantów, którzy naprawdę uciekają przed wojną. To ucina spekulacje dotyczące ksenofobii Węgrów.

 

Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 września na próbie 1000 dorosłych Węgrów. Metoda badawcza: CATI, błąd statystyczny: 3,2%

źródło: nezopont.hu

 

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu