sondaże

Poparcie Fidesz przekracza 50% - wzrost o 12p.p.

Najnowszy sondaż TÁRKI przynosi kolejne informacje o umocnieniu Fideszu na pozycji lidera sondaży przedwyborczych.

 

 

Preferencje wyborcze w całej populacji są następujące: Fidesz-KDNP 28%, co w porównaniu do wyników z czerwca daje wzrost poparcia na poziomie 6 p.p. , Jobbik kolejno 12% (-2 p,p,), MSZP - 7% (-4 p.p.), DK - 3% (-1 p.p.), Polityka Może Być Inna - 2% (poparcie bez zmian).  W grupie 46% wyborców (najwyższy odsetek) najwyższy odsetek stanowi grupa, która nie wie lub nie potrafi skonkretyzować poparcia dla partii politycznych, ale to także osoby głosujące na inne partie polityczne (będzie to jednak odsetek marginalny).

11 01 tarki2

W grupie wyborców zdecydowanych na udział w wyborach, preferencje wyborcze są następujące: Fidesz-KDNP odpowiednio: 51% (w stosunku do poprzedniego badania to wzrost poparcia o 12 p.p.), Jobbik - 23% (-1 p,p,), na MSZP głos chciałoby oddać 14% wyborców (-5 p.p.) - 16%, Koalicja Demokratyczna - 6% (-2 p.p.), "Polityka Może Być Inna" - 4% (bez zmian).

11 01 tarki

Wyniki sondażowe jasno wskazują na poparcie polityki Fideszu. Oczywiście głównie ogranicza się ona do prowadzonych działań przeciwko migrantom. Przyrost o 12 punktów procentowych wskazuje na odpływ elektoratu innych partii (łącznie dziesięć procent) oraz z pewnością wyborców niezdecydowanych. O tym aspekcie szerzej pisałem analizując sondaż Nézőpont Intézet. 

W ostatnim okresie działalność think-tanków na Węgrzech nieco podważyła ich wiarygodność. Mowa tutaj o Nézőpont Intézet oraz Századvég AlapÍtvány, które wykonując eskpertyzy dla rządu, otrzymują za to ogromne pieniądze. Ostatnio porale internetowe opisały fakt dostępu 21 pracowników Századvég do dokumentów określanych jako "ściśle tajne". Być może nie byłoby to tak bardzo interesujące, gdyby nie fakt, że innym ośrodkom takich certyfikatów dostępu odmówiono. To w jawny sposób podważa niezależność ośrodków badawczych.

Na tym tle TÁRKI jest źródłem zdecydowanie bardziej wiarygodnym. Przemawia także za nim metoda badawcza CAPI, w której ankieter bezpośrednio spotyka się z ankietowanym, a nie jedynie odpytuje go przez telefon, a także dłuższy okres prowadzenia badań.

Badanie przeprowadzono w dniach 16-23 października.Próba: 1000 dorosłych Węgrów. Metoda badawcza: CAPI, błąd statystyczny: 3,2%

źródło: kozvelemenykutatok.hu