sondaże

Jak to jest z tymi procentami? Węgry za czy przeciw "kwotom"?

"Europy czy walki? 3/4 Węgrów godzi się na kwoty migrantów" - takie hasło lansuje w mediach społecznościowych Koalicja Demokratyczna byłego premiera F. Gyurcsány'a.

Podobne dane przynosi najnowszy sondaż Századvég:

11 16 kwoty 3

Ośrodek zapytał o to czy ankietowany zgadza się, by przybywający do Unii Europejskiej imigranci byli rozdzielani pomiędzy państwa UE na podstawie odgórnie narzuconych kwot.

65% respondentów nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Odmienego zdania był co trzeci ankietowany, zaś 5% nie potrafiło bądź nie chciało udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Tendencja sprzeciwu wobec odgórnych kwot jest stała. W maju odrzucało ten system 63% ankietowanych, acz w maju (badanie Századvég) było to 72% respondentów.

 

Infografika DK opiera się na "najnowszym badaniu Eurobarometru". Századvég przytacza go w swoim raporcie.

11 16 kwoty 2

W całej społeczności z odgórnymi kwotami nie zgadza się 53% ankietowanych, oznacza to popracie na poziomie 47%. Jednak tak wysokie poparcie związane jest z odmiennymi pytaniami badawczymi.

Eurobarometr bardzo wyraźnie podkreślał, że pytanie dotyczy uchodźców wojennych. Na Węgrzech zaś "wszystkich wrzuca się do jednego worka". Badanie Nézőpont z września pokazało, że  65% Węgrów zgodziłoby się na przyjęcie migrantów, którzy naprawdę uciekają przed wojną.

Jednak poparcie dla kwot, na które powołuje się DK nie występuje.

Opinia publiczna na Węgrzech jest stała w swoich przekonaniach. Jednocześnie pokrywają się one z komunikatami rządu - nie dla kwot i walka o prawo do odstąpienia od nich za wszelką cenę.

Zamachy w Paryżu, a przede wszystkim wiadomość o tym, że dwóch terrorystów przejechało do Francji m.in. przez terytorium Węgier z pewnością jeszcze bardziej wzmocni antyimigracyjną narrację na Węgrzech. Zapowiedziano już budowę płotu na granicy z Rumunią i Ukrainą, jeśli fala migrantów spróbuje przedostać się na Zachód przez Rumunię.

Badanie Századvég  przeprowadzono w dniach 2-5 listopada 2015 roku, na próbie 1000 dorosłych Węgrów. Metoda badawcza: CATI, błąd statystyczny: 3,2%

 

źródło: szazadveg.hu

 

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu