sondaże

Fidesz traci, DK podwaja wynik

Instytut badawczy TÁRKI przeprowadził w dniach 16-22 stycznia badanie sondażowe.

Nadmieniam, że na Węgrzech przedstawia się wyniki dwojako: najpierw z perspektywy całej populacji, a potem wśród zdeklarowanych wyborców.

 

01 28 tarki

Jak przedstawiają się wyniki? Otóż Fidesz wciąż traci poparcie, które obecnie kształtuje się na poziomie 24% (-1%) i 41% w całej populacji (tutaj spadek o 4 pp). Badacze zwracają uwagę, że poparcie partii utrzymuje się na podobnym poziomie, co w lutym 2013 roku.

Na drugim miejscu znalazła się partia Jobbik, która jest jednocześnie największym ugrupowaniem opozycyjnym – 12% (wynik bez zmian), jednak wśród zdeklarowanych wyborców traci 1 punkt procentowy (20%). Węgierska Partia Socjalistyczna (MSZP) to trzecia siła polityczna na Węgrzech legitymuje się 11% poparciem (także bez zmian), wśród zdeklarowanych wyborców straciła 2 punkty procentowe (18%).

Sondaż wskazuje na spory wzrost poparcia dla partii Demokratikus Koalíció (Koalicja Demokratyczna), która wśród zdeklarowanych wyborców zyskała aż 5pp, uzyskując wynik na poziomie 10%. Tym samym partia staje się czwartą siłą polityczną w kraju.

Tabela przedstawia zmianę poparcia preferencji wyborczych Węgrów od października 2014 roku. Zarówno „w całej populacji” (kolor niebieski), jak i wśród „zdeklarowanych wyborców” (odcienie czerwieni) dostrzec można utrzymująca się tendencję spadku poparcia Fideszu, a także coraz bardziej wyrównanej rywalizacji o miano największej siły opozycyjnej między Jobbikiem i socjalistami z MSZP.

Na uwagę zwraca fakt zmniejszenia się liczby niezdecydowanych wyborców bądź nie biorących udział w głosowaniu, o dwa punkty procentowe, z 44% (w listopadzie 2014 roku) do 42% (w obecnym, styczniowym badaniu). Wydaje się, że część niezdecydowanych poparła partię Ferenca Gyurcsány’a DK.

 

 

 

 

01 28 sondaz 1

01 28 sondaz 2

 

Różnice w poparciu ugrupowań politycznych - niższe wyniki to poparcie w skali całego kraju, zaś wyższe, wśród zdecydowanych wyborców.

 

01 28 sondaz5

 

Węgierska scena polityczna jest obecnie w okresie stagnacji. Poparcie rządzącej partii Fidesz spada nieznacznie, jeśli zestawimy tempo odpływu wyborców w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Interesującym jest wzrost poparcia partii Gyurcsány'a, która prezentuje dość liberalne poglądy w kwestii zaostrzenia prawa imigracyjnego. Zmian w preferencjach wyborczych spodziewam się w trzecim tygodniu lutego, kiedy to będzie miała miejsce "bitwa o Veszprém", wybory uzupełniające do Zgromadzenia Narodowego po złożeniu mandatu przez Tibora Navracsicsa, który objął tekę komisarza w Komisji Europejskiej. O przebiegu tej niezwykle ważnej dla Fideszu i koalicji rządzącej rywalizacji, będę informował na bieżąco.

Badanie przeprowadzono w dniach 16-22 stycznia 2015 roku, na próbie 1004 dorosłych Węgrów. Metoda badawcza: CAPI, błąd statystyczny: 3,2%

 

grafika: www.tarki.hu oraz www.kozvelemenykutatok.hu

 

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu