sondaże

Powrót do przeszłości

Instytut badawczy Medián przeprowadził badanie sondażowe o preferencje wyborcze Węgrów, gdyby wybory miały odbyć się w najbliższą niedzielę. 

Jakie wyniki przynosi najnowszy sondaż?

Wsród całej populacji aż 38% wyborców nie wie na kogo oddałoby swój głos. Prawie co czwarty oddałby głos na Fidesz, na Jobbik zagłosowałoby 15% wyborców, na Węgierską Partię Socjalistyczną (MSZP) 11%, Kolaicję Demokratyczną (DK) 6%, zatem przekroczyłaby ona prób wyborczy, zaś ugrupowanie Polityka Może Być Inna (LMP) nie przekroczyło by progu wyborczego i uzyskało 4%. 

04 10 sondaz

Inaczej kształtują się wyniki wśród wyborców zdecydowanych (pole zielone i czerwone wskazuje na zmianę wyniku wyborczego w stosunku do poprzedniego badania).

Fidesz 40%, Jobbik cieszy się poparciem co czwartego badanego, Socjaliści 17%, partia Ferenca Gyurcsánya 10%, Polityka Może Być inna utrzymała 4% poparcie.

 

04 10 sondaz 2

O czym świadczą wyniki tego badania? Przede wszystkim dzięki zastosowanej metodzie badawczej (CAPI - osobistego wywiadu z respondentem, przy którym ankieter wspomaga się komputerem), a także niższym od przeciętnego błędem statystycznym (2,9%), badanie wydaje się bardziej miarodajne, aniżeli dane dostarczane przez inne ośrodki. (Na marginesie dodać należy, że podobną metodę stosuje m.in. instytut TÁRKI) Widać bardzo wyraźną tendencję wzmacniania się Koalicji Demokratycznej, kosztem innych ugrupowań zjednoczonych ongiś w Összefogás 2014, mowa o Párbeszéd Magyarországért oraz Együtt. Odciąga także wyborców ugrupowaniu LMP. Ewentualna koalicja MSZP i DK daje już 27% głosów i stanowi zdecydowanie poważniejszą opozycję, aniżeli dotychczasowy wynik wyborczy. Oczywiście to jak wyborca zachowa się przy urnie wyborczej jest sprawą względną, jednak przekonania polityczne respondentów wydają się stąłe. Poparcie Jobbiku wciąż wzrasta, to także trend stały. Elektrorat Fideszu najczęściej migruje w stronę Jobbiku, wielu uważa, że Jobbik mówi to, czego Fideszowi nie wypada. Z politologicznego punktu widzenia fakt odradzania się lewicy, jako przeciwwagi obozu prawicowego jest pozytywny. Nie zachwiewa bowiem równowagi politycznej i przesunięcia stałej artykulacji interesów jedynie pewnej grupy wyborców.

Badanie przeprowadzono w marcu 2015 roku, na próbie 1200 dorosłych Węgrów. Metoda badawcza: CAPI, błąd statystyczny: 2,9%

źródło: kozvelemenykutatatok.hu