polityka etniczna

Rada Węgierskiej Diaspory po raz czwarty

11 19 diaspora 119 listopada po raz czwarty zebrała się Rada Diaspory Węgierskiej, organizacja powołana przez Fidesz w 2010 roku. Jej celem jest kształtowanie polityki wobec Węgrów żyjących poza granicami. W czasie przemówienia premier Viktor Orbán powiedział, że "w ciągu 25 lat jedna kwestia nie uległa zmianie - to fundamentalny cel (wszystkich Węgrów), jakim wciąż jest łączenie narodu ponad granicami". Adresatem tych słów byli nie tylko licznie przybyli na spotkanie przedstawiciele węgierskich organizacji z całego świata, ale przede wszystkim licząca set tysięcy osób węgierska diaspora. Przypomnę, że zgodnie Konstytucją Węgier obowiązującą od stycznia 2012 roku, państwo zobowiązało się do "ochrony i zachowania jedności narodu, która w wichrach minionego stulecia rozerwana została na części", dodatkowo artykuł D bardzo jasno wskazuje na fakt, że rozsiani po świecie Węgrzy są immanentną częścią całego narodu: "Węgry, mając na uwadze spoistość jednolitego narodu węgierskiego, ponoszą odpowiedzialność za los Węgrów żyjących poza granicami kraju, wspomagają przetrwanie i rozwój ich wspólnot, popierają ich dążenia do zachowania węgierskości, realizację ich praw indywidualnych i wspólnotowych, ich pomyślność na rodzimej ziemi, a także stymulują ich współpracę wzajemną oraz ich współpracę z rodakami w kraju.

 

 

 

 

 

 

http://www.csepel.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2041%3Aqminden-magyarra-szuksegunk-vanq-megalakult-a-magyar-diaszpora-tanacs&catid=1%3Ahelyi-hirek&Itemid=89