opinie

Podatek bankowy na Węgrzech - jak jest?

Dzisiaj kolejny "temat porównawczy" przemian w Polsce i na Węgrzech - podatek bankowy

W punktach chciałbym przedstawić najważaniejsze informacje.

Podatek bankowy został wprowadzony w lipcu 2010 roku. Pierwotnie miał obowiązywać do 2012 roku.

Podatek został wprowadzony w ramach tworzenia nowego porządu gospodarczego opartego na zasadzie współodpowiedzialności. Był to jeden z tzw. podatków kryzysowych. W 2013 roku wprowadzony został także podatek od transakcji finansowych.

Jakie były stawki obowiązujące w latach 2010-2015?

Podatek dotyczy aktywów  banków na koniec 2009 roku. Magiczny próg wynosi 50 mld Ft. 

Intytucja, która nie przekroczyła tego progu płaci 0,15%. Po przekroczeniu 0,53%. Spodziewane wpływy do budżetu miały wonosić około miliarda dolarów.

Jednak przed kilkoma tygodniami rząd Węgier podpisał porozumienie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w myśl którego podatek bankowy będzie obniżany.

W 2016 roku górna stawka zostanie obniżona do 0,37%, a w latach 2017-2018 do 0,21%. Zapowiedziano dalsze obniżanie podatku.

Tegoroczne wpływy do budżeu z tytułu podatku mają wynieść 144,2 mld HUF - ok. 500 mln $. W 2016 roku wyniosą one 89 mld HUF - ok. 309 mln $.

Zostanie także zmniejszony udział państwa w sektorze bankowym. Węgry założyły udział na poziomie przynajmniej 50%. Odkupiły kilka banków - w tym Budapest Bank. Viktor Orbán założył jednak, że w 2018 roku bank zostanie po raz kolejny sprywatyzowany. Największymy płatnikami podatku są: OTP Bank, K&H Bank oraz Erste Bank. Ten ostatni, który najbardziej został dotknięty przez podatek,  zostanie odkupiony wspólnie przez rząd Węgier i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Podatek najbardziej uderzył po kieszeni statystycznego Jánosa Kovácsa, który płaci comiesięczne opłaty za prowadzenie konta, opłatę za kartę płatniczą, opłatę za przelewy międzybankowe, opłatę oraz prowizję od wypłat z bankomatów (nawet macierzystych). Średnio jest to kilkaset złotych rocznie za podstawowe konto. Od 1 lutego 2014 roku ustawowo zagwarantowano dwie bezpłatne wypłaty gotówki w miesiącu o wartości nieprzekraczającej łącznie 150 tys HUF (ok. 521 $). 

----

Wprowadzenie podatku bankowego jest oceniane przez ekspertów jednoznacznie negatywnie. Jak można przeczytać: w latach 2010-2015 wartość udzielonych kredytów wzrosła o 20% (ze 176 do 210 mld euro), podczas, gdy na Węgrzech skurczyła się o jedną trzecią (z 60 do 43 mld euro). Przyczyn tego stanu rzeczy poszukiwać także należy w przerzuceniem kosztów przewalutowania kredytów z franków szwajcarskich na forinty – na banki. Dostępność kredytów spadła,
a sytuacja społeczna, gospodarcza i ekonomiczna przyczyniła się do gwałtownego zwiększenia tzw. „złych kredytów”.

 

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu