opinie

Przyjaźń może być pragmatyczna

W środę 13 kwietnia odbyło się głosowanie nad rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. W "Dzienniku Gazecie Prawnej" ukazał się mój artykuł, będący komentarzem do przebiegu głosowania.

11 spośród 12 europosłów Fideszu (jeden był nieobecny), wchodzdzących w skład Europejskiej Partii Ludowej głosowało przeciwko. Jednak żaden nie zabrał głososu na forum publicznym.

Zachęcam do lektury

 

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu 04 13 GPD strona