opinie

Narodowe Biuro Wyborcze - a rozbicie jedności opozycji