opinie

Grupa Wyszehradzka - więcej pragmatyzmu!

Grupa Wyszehradzka, chociaż  dla obecnej polityki zagranicznej rządu jest sojuszem o strategicznym, jest także wewnętrzną grą polityczną każdego z jej czterech partnerów.
Patrząc na relacje w ramach V4 należy działać w sposób bardziej pragmatyczny, aniżeli ideowo-romantyczny. Piszę o tym dla "Tygodnika Solidarność".

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu ⓒ