polityka

70% Węgrów za zaostrzeniem prawa imigracyjnego

Opublikowany ostatnio sondaż przeprowadzony przez instytut Századvég AlapÍtvány, przynosi interesujące dane.

Na pytanie czy poparłby Pan/Pani zaostrzenie prawa imigracyjnego, aż 70% Węgrów stwierdziło, że poparłoby. 23% było przeciwnego zdania, zaś pozostałe 7% nie potrafiło bądź nie chciało udzielić odpowiedzi.

01 22 sondaz1

Ponadto, ponad 61% ankietowanych stwierdziło, że Unia Europejska nie potrafi chronić obywateli UE przed atakami terrorystycznymi (podobnymi do tych, które miały miejsce w Paryżu). Przeciwnego zdania było 23% ankietowanych, zaś pozostałe 16% nie potrafiło bądź nie chciało udzielić odpowiedzi.

01 22 sondaz2

Instytut badawczy podał także korelację pomiędzy poglądami politycznymi a udzieleniem odpowiedzi na pytanie, dotyczące poparcia zaostrzenia prawa imigracyjnego. Wśrod ankietowanych mających poglądy lewicowe rozkład jest prawie po połowie - 56% opowiedziało się za zaostrzeniem prawa imigracyjnego, a 44% było przeciwnego zdania. Wśród osób mających poglądy centrowe rozkład ten był następujący: 65%, 27%, a 8% ankietowanych nie potrafiło bądź odmówiło udzielenia odpowiedzi. Zupełnie nie dziwi rozkład opinii w grupie mających poglądy prawicowe: 85%, 12% i 3%. 59% wyborców w grupie o poglądach nieokreślonych poparłoby zaostrzenie prawa, 15% jest odmiennego zdania, zaś ponad 1/4 nie umiała bądź nie chciała udzielić odpowiedzi. Wyniki badania jednoznacznie wskazują na występującą korelację między poglądami politycznymi a odpowiedzią na pytanie instytutu.  

01 22 sondaz3

 

Ostatnią daną przygotowaną przez Fundację Századvég jest wskazanie związku pomiędzy popieraniem danych partii politycznych a odpowiedzią na pytanie: jaką wiedzę przynoszą nam te dane? Największa grupa popierających zaostrzenie prawa imigracyjnego to wyborcy Jobbiku (90%),Fidesz (79%) ,LMP pol. Polityka Może Być Inna (77%), MSZP pol. Węgierska Partia Socjalistyczna (71%) , DK pol. Koalicja Demokratyczna (39%) i 25% wyborców Együtt (Razem). Pozostałe grupy to wyborcy innych ugrupowań (más párt) oraz wyborców o jeszcze niesprecyzowanych poglądach partyjnych (bizonytalan). Podobnie jak w przypadku poprzedniej grafiki i tutaj prawie nie ma zaskoczenia. Interesującym jest bowiem duży odsetek popierających zaostrzenie prawa wyborczego wśród wyborców ugrupowania Polityka Może Być Inna, które prowadzi otwartą, proeuropejską politykę, a także różnice między ugrupowaniami MSZP, DK, Együtt. Nie spodziewałem się  bowiem tak dużej różnicy między wyborcami ugrupowań, które niedawno jeszcze stanowiły wspólny blok Összefogás. Widać, która partia miała najbardziej liberalne podejście. 

 

01 22 sondaz4

 

Wykonane przez Századvég badanie, wpisuje się w obecny na Węgrzech dyskurs dotyczacy konieczności rewizji ustawodawstwa dotyczącego imigrantów. Premier Viktor Orbán apeluje do społeczności UE o zaostrzenie prawodawstwa, a opozycyjny Jobbik - domaga się przywrócenia kontroli na granicach. Oczywiście można postawić zarzut ograniczania prawa do swobodnego przepływu osób, jednak nie o wewnętrzne uregulowania tutaj chodzi, a osoby spoza granic Unii. Jak określił to premier, "nie" dla imigracji ekonomicznej, "tak" dla uciekinierów.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-14 stycznia 2015 roku na próbie 1000 dorosłych Węgrów. Błąd statystyczny: 3,2%. Metoda badawcza: CATI

 

Autor: Dominik Héjj, kropka.hu